NAVIGATION
SOCIAL NETWORK
ADDRESS BELGIUM TeamTalent Sphere Business Park Z.3 Doornveld 140-149, Gebouw 8 1731 Zellik België
CONTACT info@teamtalent.be tlf: 0034 659 24 74 51

u zoekt een speld in een hooiberg?
Menselijk talent is, naast het kapitaal, de motor van de groei en ontwikkeling van elk bedrijf. Niet het juiste gekwalificeerd talent vinden betekent een rem op de groei. Samen  met de zusterorganisatie in Spanje  slaagt TeamTalent erin een link te creëren tussen werkgever en werknemer, tot voordeel van beiden.   Bij het selectieproces staan flexibiliteit en persoonlijke benadering voorop bij ons. Met zeer veel aandacht voor het individu en zijn specifieke vaardigheden, kunt  u als ondernemer rekenen op gemotiveerd, goed opgeleide professionals voor  een korte of langere periode. U bent vrij onder welke vorm u de nieuwe werknemer wilt contracteren.
WAAROM GAAN MENSEN WERKEN IN EEN ANDER LAND? DE MOTIVERING OM TE VERHUIZEN IS EEN BELANGRIJK SELECTIECRITERIUM BIJ TEAMTALENT Betere economische kansen Avontuur Nieuwe vaardigheden Nieuwe taal aanleren Talenkennis opkrikken Andere culturen leren kennen Carrièrebooster
· · · · · · ·
“Great vision without great people is irrelevant” - Jim Collins, Good to Great -

LANDEN

Iedereen kent intussen de desastreuze gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt in Zuid-Europa. Duizenden goed opgeleide professionals vinden geen job en zijn genoodzaakt om te emigreren. De Oost-Europese landen blijven struikelen over de opwaardering van hun arbeidsmarkt: de carrièrekansen blijven beperkt en de jobs blijven onderbetaald.   De instroom vanuit deze Europese landen verloopt vrij vlot, dankzij de snelle homologatieprocedure van de diploma’s en de open grenzen. We zijn ook actief in niet-Europese landen, en dat vraagt meer geduld.  Vooral geduld van u, als werkgever. De regelgeving inzake arbeidsimmigratie is immers nog niet aangepast aan huidig tekort aan arbeidskrachten.  Het is daarom soms traag en onvoorspelbaar. Niettegenstaande begeleiden wij u van A tot Z, en delen we de inspanningen om tot een goed resultaat te komen. 

HINDERNISSEN

TeamTalent heeft door de jaren heen reeds heel wat watertjes doorzwommen qua buitenlandse rekrutering. Wij bieden een antwoord op de vele vragen die u allicht heeft, zoals - Zijn de professionals goed opgeleid? - Wie zorgt voor de homologatie van het diploma? - Kunnen zij zich aanpassen aan onze manier van leven? - Wat met de taal? Integreren zij zich gemakkelijk? - Worden zij goed begeleid bij aankomst in het nieuwe thuisland? Mocht u rekruteren in het buitenland als een drempel ervaren, dan nemen wij graag uw twijfels weg in een persoonlijk gesprek. Wij werken alleszins met kandidaten, die zich heel bewust zijn van de consequenties van een buitenlandse job.  Alleen al hun inspanningen om in een ander land te gaan werken onderschrijft hun motivatie.

NIET-MEDISCHE PROFIELEN

ONGESCHOOLD TOT HOOGOPGELEID

MEDISCHE PROFIELEN

MET OF ZONDER ERVARING
De   nood   aan   zorgverleners   in   de   zorgsector   is   continu   aanwezig. Niettegenstaande   de   vraag   fluctueert   qua   aantallen   en   afdelingen   zal de    schaarste    steeds    blijven    bestaan    wegens    onze    vergrijzende bevolkingspiramide. Het     werken     met     buitenlandse     zorgverleners     is     daarom     een noodzakelijk   onderdeel   van   het   personeelsbeleid   geworden,   en   dit vooral    om    kwaliteitsvolle    zorg    te    kunnen    blijven    garanderen    aan onze    zorgvragers.    Rekruteren    in    de    sociale    sector    vraagt    een specifieke aanpak. 
Mogelijke beroepen : - verpleegkundige - tandarts - algemene arts -…
De    prognoses    in    de    Belgische    arbeidsmarkt    zijn    niet    min.    De verwachting   is   dat   de   economische   groei   afgremd   zal   worden   door het   tekort   aan   geschikte   werknemers.   Het   tekort   is   acuut   aan   het worden   en   dat   verplicht   u   als   ondernemer   om   over   de   grenzen   te kijken. Wij   rekruteren   binnen   uitgebreide   vakdomeinen,   van   een   arbeider in   de   vleesindustrie   en   middenkader   in   de   IT   tot   een   topkader   in   de Finance. Vraag het ons, en wij kijken samen naar een actieplan.
Mogelijke beroepen : - calculator bouw - chauffeur - IT-specialist - technicus industriële installaties - …

REKRUTERINGSPROCES

DIVERSE MEDIA

Wij investeren in de publicatie van uw vacature en maken deze bekend via de kanalen, passend bij het profiel.
Vanzelfsprekend hebben wij eerst een intakegesprek met u om goed te begrijpen wat het profiel van de kandidaat is, dat u zoekt. Eens de functievereisten duidelijk zijn, kan het rekruteringsproces van start gaan.

ADMINISTRATIE

Wij hechten veel belang aan het eerste contact met de kandidaat: de schrijfstijl, omgangstaal en lay out van CV zijn een selectiecriterium.

ONLINE APPLICATIE

De screening wordt gedaan op basis van de online ingevulde kandidatuurstelling. Matcht het profiel met de functievereisten?

UITNODIGING

De kandidaat wordt geëvalueerd op kennis, ervaring, taalvaardigheid en uitstraling.

INPUT WERKGEVER

Onze ervaring met de kandidaat delen wij met u en we overleggen over de volgende stappen. Het selectieproces kan ook online gevolgd worden.

MET OF ZONDER U

We gaan nog dieper in op de kennis en de ervaring, met als doel de twijfels weg te nemen, zowel bij u als bij de  kandidaat.

VERHUIS

U heeft uw talent gevonden en nu kan de verhuis naar het nieuwe thuisland starten. Wij helpen bij alles: het vinden van een geschikte woonst, het openen van een bankrekeningnummer, het afsluiten van een brandverzekering en van een mutualiteit.  Als de nieuwe werknemer een partner en/of kinderen heeft, dan helpen wij ook hen. Wij informeren over de arbeidsmogelijkheden, wij zoeken crèche of school, enz…

TALENT

Alvorens definitief te selecteren screenen we de kandidaat (financieel, penaal, sociale media, reputatie). Dan beslist u om de kandidaat direct aan te werven of om de kandidaat een taalcursus te laten volgen.
Selectie
 Arbeidscontract
 Tweede gesprek
 Overleg
Eerste gesprek
Evaluatie CV’s
Inflow CV’s
 Vacature
TOP > TOP >
MENSELIJK TALENT ALS DE SLEUTEL TOT SUCCES

PROFIELEN

Taalcursus
 
TRAINING CENTRE EmpleoTraslado Carrer la Creu 17136 Albons España
CONTACT info@empleotraslado.com tlf: 0034 646 40 65 29

NIET-MEDISCHE

PROFIELEN

ONGESCHOOLD TOT HOOGOPGELEID

MEDISCHE PROFIELEN

MET OF ZONDER ERVARING
u zoekt een speld in een hooiberg?
Menselijk talent is, naast het kapitaal, de motor van de groei en ontwikkeling van elk bedrijf. Niet het juiste gekwalificeerd talent vinden betekent een rem op de groei. Samen   met de zusterorganisaties in Spanje  slaagt TeamTalent erin een link te creëren tussen werkgever en werknemer, tot voordeel van beiden.   Bij het selectieproces staan flexibiliteit en persoonlijke benadering voorop bij ons. Met zeer veel aandacht voor het individu en zijn specifieke vaardigheden, kunt  u als ondernemer rekenen op gemotiveerd, goed opgeleide professionals voor  een korte of langere periode. U bent vrij onder welke vorm u de nieuwe werknemer wilt contracteren.
 Vacature
“Great vision without great people is irrelevant” - Jim Collins, Good to Great -

PROFIELEN

TOP > TOP >

LANDEN

Iedereen kent intussen de desastreuze gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt in Zuid-Europa. Duizenden goed opgeleide professionals vinden geen job en zijn genoodzaakt om te emigreren. De Oost-Europese landen blijven struikelen over de opwaardering van hun arbeidsmarkt: de carrièrekansen blijven beperkt en de jobs blijven onderbetaald.   De instroom vanuit deze Europese landen verloopt vrij vlot, dankzij de snelle homologatieprocedure van de diploma’s en de open grenzen. We zijn ook actief in niet-Europese landen, en dat vraagt meer geduld.  Vooral geduld van u, als werkgever. De regelgeving inzake arbeidsimmigratie is immers nog niet aangepast aan huidig tekort aan arbeidskrachten.  Het is daarom soms traag en onvoorspelbaar. Niettegenstaande begeleiden wij u van A tot Z, en delen we de inspanningen om tot een goed resultaat te komen. 

REKRUTERINGSPROCES

Vanzelfsprekend hebben wij eerst een intakegesprek met u om goed te begrijpen wat het profiel van de kandidaat is, dat u zoekt. Eens de functievereisten duidelijk zijn, kan het rekruteringsproces van start gaan.

ADMINISTRATIE

Wij hechten veel belang aan het eerste contact met de kandidaat: de schrijfstijl, omgangstaal en lay out van CV zijn een selectiecriterium.
Inflow CV’s

ONLINE APPLICATIE

De screening wordt gedaan op basis van de online ingevulde kandidatuurstelling. Matcht het profiel met de functievereisten?
Evaluatie CV’s

UITNODIGING

De kandidaat wordt geëvalueerd op kennis, ervaring, taalvaardigheid en uitstraling.
Eerste gesprek
INPUT WERKGEVER Onze ervaring met de kandidaat delen wij met u en we overleggen over de volgende stappen. Het selectieproces kan ook online gevolgd worden.
 Overleg

MET OF ZONDER U

We gaan nog dieper in op de kennis en de ervaring, met als doel de twijfels weg te nemen, zowel bij u als bij de  kandidaat.
 Tweede gesprek

TALENT

Alvorens definitief te selecteren screenen we de kandidaat (financieel, penaal, sociale media, reputatie). Dan beslist u om de kandidaat direct aan te werven of om de kandidaat een taalcursus te laten volgen.
Selectie

RELOCATIE

U heeft uw talent gevonden en nu kan de verhuis naar het nieuwe thuisland starten. Wij helpen bij alles: het vinden van een geschikte woonst, het openen van een bankrekeningnummer, het afsluiten van een brandverzekering en van een mutualiteit.  Als de nieuwe werknemer een partner en/of kinderen heeft, dan helpen wij ook hen. Wij informeren over de arbeidsmogelijkheden, wij zoeken crèche of school, enz…
 Arbeidscontract
TeamTalent heeft door de jaren heen reeds heel wat watertjes doorzwommen qua buitenlandse rekrutering. Wij bieden een antwoord op de vele vragen die u allicht heeft, zoals - Zijn de professionals goed opgeleid? - Wie zorgt voor de homologatie van het diploma? - Kunnen zij zich aanpassen aan onze manier van leven? - Wat met de taal? Integreren zij zich gemakkelijk? - Worden zij goed begeleid bij aankomst in het nieuwe thuisland? Mocht u rekruteren in het buitenland als een drempel ervaren, dan nemen wij graag uw twijfels weg in een persoonlijk gesprek. Wij werken alleszins met kandidaten, die zich heel bewust zijn van de consequenties van een buitenlandse job.  Alleen al hun inspanningen om in een ander land te gaan werken onderschrijft hun motivatie.
De   nood   aan   zorgverleners   in   de   zorgsector   is continu   aanwezig.   Niettegenstaande   de   vraag fluctueert   qua   aantallen   en   afdelingen   zal   de schaarste   steeds   blijven   bestaan   wegens   onze vergrijzende bevolkingspiramide. Het   werken   met   buitenlandse   zorgverleners   is daarom   een   noodzakelijk   onderdeel   van   het personeelsbeleid   geworden,   en   dit   vooral   om kwaliteitsvolle       zorg       te       kunnen       blijven garanderen   aan   onze   zorgvragers.   Rekruteren in    de    sociale    sector    vraagt    een    specifieke aanpak. 
Mogelijke beroepen : - verpleegkundige - tandarts - algemene arts -…
De   prognoses   in   de   Belgische   arbeidsmarkt zijn    niet    min.    De    verwachting    is    dat    de economische     groei     afgremd     zal     worden door   het   tekort   aan   geschikte   werknemers. Het   tekort   is   acuut   aan   het   worden   en   dat verplicht    u    als    ondernemer    om    over    de grenzen te kijken. Wij         rekruteren         binnen         uitgebreide vakdomeinen,     van     een     arbeider     in     de vleesindustrie   en   middenkader   in   de   IT   tot een   topkader   in   de   Finance.   Vraag   het   ons, en wij kijken samen naar een actieplan.
Mogelijke beroepen : - calculator bouw - chauffeur - IT-specialist - technicus industriële installaties - …

HINDERNISSEN

WAAROM VERHUIZEN? BELANGRIJK SELECTIECRITERIUM BIJ TEAMTALENT Betere economische kansen * Avontuur *  Nieuwe vaardigheden * Nieuwe taal aanleren * Talenkennis opkrikken * Andere culturen leren kennen * Carrièrebooster
MENSELIJK TALENT ALS DE SLEUTEL TOT SUCCES
Taalcursus
NAVIGATION
ADDRESS TeamTalent Sphere Business Park Z.3 Doornveld 140-149, Gebouw 8 1731 Zellik BELGIUM
CONTACT info@teamtalent.be 0034 659 24 74 51
SOCIAL NETWORK
TEAMTALENT
TEAMTALENT